آلبوم عکس – مدل ۴

با استفاده از این ویدئو میتوانید با تعداد 1 عکس یا ویدئو، یک پرتره بسازید؛ لطفا ویدئو را پخش کنید و در صورتی که مناسب بود گزینه «سفارش و ساخت ویدئو» را انتخاب کنید.