آلبوم عکس – مدل ۷

با استفاده از این ویدئو میتوانید تا تعداد 42 عکس و متن، یک آلبوم بسازید؛ لطفا ویدئو را پخش کنید و در صورتی که مناسب بود به videomakers.ir مراجعه کنید.