آلبوم عکس و فیلم کودکان – ۱۲ پلان

با استفاده از این ویدئو میتوانید تعداد 15 عکس یا فیلم کوتاه از کودکان خود را بسازید؛ لطفا ویدئو را  پخش کنید و در صورتی که مناسب بود گزینه «سفارش و ساخت ویدئو» را انتخاب کنید.