نمونه معرفی رویداد – شماره ۴

با استفاده از این ویدئو میتوانید با تعدادی عکس و نوشته یک معرفی برای رویداد خود بصورت ویدئویی بسازید؛ لطفا ویدئو را پخش کنید و در صورتی که مناسب بود گزینه «سفارش و ساخت ویدئو» را انتخاب کنید. اطلاعات بیشتر: videomakers.ir