نمونه معرفی فرد و یا سازمان – شماره ۱۵

با استفاده از این ویدئو میتوانید با تعداد 37 عکس یا ویدئو و 34 متن یک فیلم معرفی فرد، سازمان و دوره را بسازید؛ لطفا ویدئو را پخش کنید و در صورتی که مناسب بود گزینه «سفارش و ساخت ویدئو» را انتخاب کنید.