نمونه معرفی فرد و یا سازمان – شماره ۱۸

با استفاده از این ویدئو میتوانید با تعداد 7 عکس و 8 متن یک فیلم معرفی برای سازمان، شرکت، فرد و یا رویدادی بسازید؛ لطفا ویدئو را پخش کنید و در صورتی که مناسب بود گزینه «سفارش و ساخت ویدئو» را انتخاب کنید.