نمونه معرفی فرد و یا سازمان – شماره ۲۴

با استفاده از این ویدئو میتوانید با تعداد 10 عکس و 11 متن یک فیلم معرفی برای سازمان، شرکت، فرد و یا رویدادی بسازید؛ لطفا ویدئو را پخش کنید و در صورتی که مناسب بود گزینه «سفارش و ساخت ویدئو» را انتخاب کنید.